Delgivning

Auktoritet Inkasso erbjuder delgivning som ett komplement till våra inkassotjänster, vilket ger ett snabbare resultat. Vi är auktoriserade enligt 2§, Lagen om auktorisation av delgivningsföretag (SFS 2010:1933).

Vill du veta mer?