Ökad trygghet med juridisk rådgivning och service

Våra erfarna jurister hjälper dig med tvistemål och juridisk rådgivning. Juristerna har stor processerfarenhet och utför samma arbete som advokatbyråerna men till betydligt lägre kostnad. Vi utgår alltid från dina speciella förutsättningar och affärsmässiga utmaningar.

Målet är att snabbt hitta en lösning anpassad efter dina behov och ekonomiska förutsättningar. Våra jurister besvarar gärna frågor från dig och ger förslag på fortsatt handläggning av ditt ärende. Juristerna kan även vid behov verka som din externa bolagsjurist och ge stöd och råd i din dagliga verksamhet.

Jag har med åren fått mer och mer problem med att kunder inte kommer på sina bokade tider. Detta påverkar min inkomst väldigt negativt. Har nu tagit hjälp av Auktoritet för att debitera dessa uteblivna tider vilket är  till en stor hjälp för mig.

Vill du veta mer?